Internationella Kemiolympiaden 2016

Den svenska Kemiolympiadsnämnden träffades 21-22 november 2015. På mötet diskuterades att nästa års internationella kemiolympiad hålls i Karachi, Pakistan. Många länder kommer inte att skicka lag med anledning av de rådande säkerhetsriskerna för deltagarna.

Utrikesdepartementet avråder i dagsläget från alla icke-nödvändiga resor till Pakistan. Med detta som grund kan Svenska Kemistsamfundet och Kemiolympiadsnämnden inte sanktionera en svensk delegations resa till Karachi.

Sverige har därmed liksom Norge, Danmark och Island beslutat att inte åka till Karachi för IChO 2016.

Den skandinaviska tävlingen förlängs istället och utvidgas med Finland och Island. Det preliminära datumet är 4-9 juli 2016 i Köpenhamn och Danska Kemiolympiadsnämnden är arrangörer. De elever som kvalificerar sig till det Svenska Kemilandslaget kommer således delta i den Skandinaviska Kemiolympiaden istället.