Internationella Kemiolympiaden 2016 – Reviderat

logoDen Internationella Kemiolympiaden 2016 skulle i år ha arrangerats av Pakistan – och hållits i Karachi. Då svenska, och många andra länders, UD avråder från alla resor till Pakistan – hade många länder beslutat att i år avstå från att delta i den Internationella Kemiolympiaden.

Centralkommittén har därför flyttat årets Kemiolympiad till Georgiens huvudstad Tblisi för att hållas 23 juli – 1 augusti 2016.

Utrikesdepartementet har utfärdat följande rekommendation gällande Georgien:

Georgien är ett ganska tryggt resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade.

Det allmänna säkerhetsläget i Georgien har förbättrats avsevärt under de senaste åren, vilket bland annat har resulterat i ett ökande antal turister. Likväl bör allmän försiktighet och uppmärksamhet iakttas, inte minst vid besök i avlägsna delar av landet och i bergstrakterna. Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till de båda utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien och deras omedelbara närhet.

Huvudstaden Tblisi är ej beläget i något av de omnämnda områdena Sydossetien eller Abchazien.

Med anledning av detta har Svenska Kemistsamfundet och Kemiolympiadsnämnden omprövat det tidigare beslutet – och nu beslutat att närvara vid den internationella Kemiolympiaden i Tblisi i sommar.

De elever som går vinnande ur den svenska finalen i Linköping 22-23 april kommer erbjudas resa och boende i Tblisi tillsammans med erfarna mentorer från Kemiolympiaden.

Säkerhetsläget kommer hållas under uppsikt  inför resan.

Bra länkar