Svenska tävlingen

Kemiolympiaden Sverige regler (nedladdningsbar pdf)

Den Internationella kemiolympiaden är en världsomfattande kunskapstävling i kemi för gymnasieelever. Den har arrangerats årligen sedan 1969. Sverige har deltagit sedan 1974. Huvudman för den svenska uttagningen av Sveriges kemiolympiadslag är Svenska Kemisamfundet. Tävlingen är öppen för alla svenska gymnasieskolor och varje skola får delta med fritt antal elever. Priser i form av stipendier delas ut till elever och skolor med goda resultat.

Den svenska Kemiolympiaden består av tre delmoment
 • Under höstterminen genomförs teoretiskt prov I som provomgång/övningsprov. Provet rättas av läraren och resultat meddelas Kemiolympiadsnämnden som sammanställer nationell resultatlista.
 • Under vårterminens första del genomförs teoretiskt prov II. Provet grovrättas av ansvarig lärare, som därefter skickar in rättningsprotokoll samt elevernas lösningar till Kemiolympiadsnämnden för kontrollrättning.
 • Resultaten i provomgång II används som grund då cirka 10 elever utses att delta i en nationell finalomgång. Teoretiska och praktiska övningar genomförs under lägerförhållanden. De 4 bästa eleverna utses här till att utgöra det svenska Kemiolympiadslaget som representerar Sverige vid den internationella tävlingen innevarande år.
Deltagande elev i den svenska Kemiolympiaden ska
 • Studera vid gymnasieskola i Sverige, eller vid svensk utlandsskola.
För att eleven ska kunna delta i den internationella Kemiolympiaden gäller även att
 • Eleven ej får fylla 20 år före den 1 juli.
 • Eleven ej har påbörjat en universitetsutbildning (enstaka kurser som en del i gymnasieskolans profilering medges däremot).
 • Eleven ej deltar i någon annan internationell skololympiad samma år.
Priser
 • Eleverna med de 10 bästa resultaten i prov II erhåller ett stipendium om 1 000 kronor att använda fritt.
 • Skolorna med bästa lag (sammanlagda poäng av de 3 bästa eleverna) erhåller en prissumma som stipendium att disponera fritt. Prissumman samt antal utvalda lag kan variera efter ekonomiska förutsättningar för året.
 • De fyra bäst lämpade eleverna utgör Sveriges lag vid den internationella Kemiolympiaden och får resa och boende för deltagandet finansierat, tillsammans med mentorer från Kemiolympiadsnämnden.
För läraren gäller följande
 • Tävlingen är öppen för alla skolor i Sverige samt svenska utlandsskolor.
 • Flera lärare kan vara kontaktpersoner på samma skola.
  Läraren ska anmäla skolan enligt instruktioner på Kemiolympiadens hemsida senast 7 dagar innan provdatum.
 • Läraren måste vid anmälan ange en e-postadress med tydlig koppling till en skola.
 • Prov och rättningsmall skickas med e-post till läraren cirka 7 dagar innan provdagen.
 • Läraren ska förvara dokumenten under sekretess till provdagen.
 • Proven ska genomföras på av Kemiolympiadsnämnden fastslaget provdatum.
 • Läraren genomför rättning enligt instruktioner bifogade i utskicket.
 • Läraren rapporterar sina elevers resultat, enligt instruktioner bifogade i utskicket.
 • Efter provomgång II kontrollrättas samtliga prov av Kemiolympiadsnämnden. Nämndens rättning är absolut och kan ej överklagas och utgör grund för resultatlistan för Svenska Kemiolympiaden.