Kemiolympiaden

Den Internationella kemiolympiaden är en världsomfattande
kunskapstävling i kemi för gymnasieelever. Den har arrangerats
årligen sedan 1969. Sverige har deltagit sedan 1974 och var då första västland. När Sverige år 1982 arrangerade tävlingen
deltog 17 nationer; nu deltar i regel cirka 70 nationer i tävlingen.
De svenska uttagningarna genomförs med stöd av Akzo Nobel,
Skolverket, Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne, Carl Tryggers
Stiftelse, samt Magn. Bergvalls Stiftelse.

Anmäl skolan!


sks-logo-sve-ring-farg
Carl Tryggers Stiftelse
Skolverket
AkzoNobel AvancezChalmers copy
Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne
Magn. Bergvalls Stiftelse