Kemiolympiaden

Den Internationella kemiolympiaden är en världsomfattande kunskapstävling i kemi för gymnasieelever. Den har arrangerats årligen sedan 1969. Sverige har deltagit sedan 1974 och var då första västland. När Sverige år 1982 arrangerade tävlingen deltog 17 nationer; nu deltar i regel cirka 70 nationer i tävlingen. De svenska uttagningarna genomförs med stöd av Akzo Nobel, Skolverket, Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne, Carl Tryggers Stiftelse, samt Magn. Bergvalls Stiftelse.

Anmäl skolan!


sks-logo-sve-ring-farg
Carl Tryggers Stiftelse
Skolverket
AkzoNobel AvancezChalmers copy
Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne
Magn. Bergvalls Stiftelse